"Mám ráda takové myšlení, které neodmyslitelně patří k ilustraci. To vizuální."